Durant el curs podem obrir noves classes  i nous horaris.

CLICA HORARI per més informació de  les classes envia’ns un email a: vila.pili.ne@gmail.com